Bán Chó Becgie 2 Tháng Tuổi Đến Chó Trưởng Thành - Trang 2

cho becgie duc

Bán chó becgie thuần chủng 2,5 tháng - bố nhập ngoại

Chó đầu thủ , chân tay to. ben khoeo sâu, lưng gù gập, thần kinh tốt Bố nhập ngoại, màu mảng đẹp .