đặc điểm chó becgie

cho becgie 1

Các tiêu chí không đạt chuẩn của chó becgie

 22:32 27/10/2014

Bất cứ các điểm khác biệt so với những đặc điểm ở bài Cách lựa chọn chó becgie đều được coi là lỗi và mức độ nặng nhẹ được đánh giá theo từng lỗi của các bộ phận và mức độ ảnh hưởng của lỗi đó đến tổng thể con chó.